Triax MашиниМашини за огъване на арматура

Машини за рязане и огъване на стомано-бетон
Машини за почистване на кофражни плоскости

Строителни Трионoвe за Mрамор

Машини за рязане на дърво, мрамор, тухли и строителни материали